Yves Loix

Yves Loix (°18 april 1971)  behaalde eerst aan het LUC zijn diploma van kandidaat in de Scheikunde (1991). Later werd hij aan de UIA & RAU licentiaat in de rechten (1996). Na zijn universitaire opleidingen behaalde hij nog een getuigschrift post-universitaire opleiding Milieurecht aan de KUL (1997) en volgde hij de opleiding tot milieucoördinator niveau A aan het LUC (1997-1998).

Loix is sedert 20 jaar actief als advocaat en heeft zich tijdens deze periode in het bijzonder verregaand gespecialiseerd in de begeleiding van zowel private als publieke actoren bij de realisatie en exploitatie van vastgoedprojecten. Het betreft hierbij enerzijds kleine en grote publieke projecten en alsook private realisaties (o.a. stadsontwikkelingsprojecten, verkavelingen, zorgcentra, residentieel vastgoed, retail, kmo-parken, bedrijven …). Gelet op de aard van de projecten strekt zijn werkingsveld zich uit over gans Vlaanderen en Brussel.

Als specialist in zijn materie werd hij door de Vlaamse overheid aangesteld als deskundige ruimtelijke ordening binnen de SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening) en VHRM (Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu). Lokaal zet hij zich binnen zijn gemeente in als voorzitter van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening). 

Naast zijn mandaten binnen de diverse adviesraden en zijn werk als advocaat werd hij door de afdeling stedenbouw en ruimtelijke planning van de Universiteit Antwerpen aangezocht als docent. Ook bij Syntra is hij sedert vele jaren actief als lesgever in de opleidingen bouwpromotor, vastgoedexpert en vastgoedmakelaar. Verder wordt hij regelmatig als spreker uitgenodigd op studiedagen en colloquia.

 

Organisatie: 
GSJ Advocaten
Functie: 
Advocaat