Rob Van de Velde

Rob Van de Velde is huidig Schepen van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling in Antwerpen voor N-VA. Rob Van de Velde studeerde marketing en handelswetenschappen. Voor hij een actieve rol in de politiek opnam was hij professioneel actief in de verkoop en marketing van consumptiegoederen, nationaal en internationaal, als werknemer en als zelfstandige. Rob Van de Velde wil de Stad samen met een dynamisch, creatief en kwalitatief team van de bedrijfseenheid stadsontwikkeling kwalitatief verder een ‘smoel’ geven. Op kwantitatief vlak staat hij voor de uitdaging om de bevolkingsgroei op te vangen en voldoende woonaanbod in te plannen voor elke portemonnee.

Organisatie: 
Antwerpen
Functie: 
Schepen ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling