Emmanuel Plavsic

Emmanuel Plavsic studeerde rechten aan de VUB. Sinds 1994 is hij advocaat aan de balie in Antwerpen, waar hij gespecialiseerd is in stedenbouw en ruimtelijke ordening. De afgelopen 15 jaar gaf hij talrijke lezingen in de vastgoedsector over onderwerpen zoals de wijziging van de regelgeving inzake stedenbouw en de specifieke rechtspositie van zonevreemde woningen, hoeves, kastelen, herbestemming van domeinen, … Ook meer specifieke onderwerpen zoals vastgoedinformatie, openbaarheid van bestuur en impact van de watertoets op een bouwproject kwamen aan bod. Hij organiseerde de afgelopen jaren ook een aantal seminaries voor de vastgoedsector samen met specialisten uit het vakgebied.

 

Organisatie: 
Tanneurs advocaten
Functie: 
Advocaat