Vincent Sagaert

Vincent Sagaert is Gewoon Hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij vastgoedrecht, goederenrecht, contractenrecht en verbintenissenrecht doceert. In de praktijk is hij actief als advocaat in het vastgoedrecht bij het kantoor Eubelius.  Hij publiceerde tientallen boeken en bijdragen, voornamelijk over het vastgoedrecht, waaronder het standaardwerk Goederenrecht. Hij werkte in opdracht van de Minister van Justitie mee aan de voorbereiding van diverse wetteksten, waaronder de diverse hervormingen van het appartementsrecht, de hervorming van de roerende zakelijke zekerheden en het grote hervorming van Boek II van het Burgerlijk Wetboek. Hij is lid van verschillende redacties, waaronder co-directeur van het Tijdschrift voor Privaatrecht en redactielid van het Rechtskundig Weekblad. 

 

Organisatie: 
Eubelius - KU Leuven
Functie: 
Advocaat - Professor