René van der Lecq

René van der Lecq is planoloog en werkt momenteel als ‘projectmanager Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ voor het departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid. Hij heeft een ruime ervaring op het vlak van internationale en regionale ruimtelijke planvorming en territoriale samenwerking. Hij was onder meer drie jaar als project expert werkzaam voor het Europees studieprogramma ESPON en was in het verleden binnen de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor Europese en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling.

Organisatie: 
departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid
Functie: 
projectmanager Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’