Kristien Berkein

Kristien Berkein begon haar professionele loopbaan in 1987 bij industrial promotor De Vlier in Brugge. In 1993 maakte ze de overstap van bouwpromotie naar de vastgoedmakelaardij. Kristien Berkein werd in 2010 voor de eerste maal tot voorzitter van CIB Vlaanderen verkozen.  In juni 2012 werd ze herverkozen. Ze was Tweede Ondervoorzitter binnen het BIV en was tevens lid van de Nationale Raad. Momenteel is ze lid van de Kamer van Beroep van het BIV. Daarnaast is ze onder meer gedelegeerd bestuurder van COVAST, voorzitter van VIVO en van het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen, afgevaardigd bestuurder van de CIB Federatie Vastgoedexperten en ondervoorzitter van CIB België.

Organisatie: 
CIB Vlaanderen
Functie: 
Voorzitter