Carine Smolders

Professor Carine Smolders is kabinetschef binnen het kabinet van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein. Daarvoor was ze gastprofessor aan de vakgroep Sociale Economie van de Universiteit Gent en hoogleraar aan de faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde Hogent. Zij was tevens coördinator van het invloedrijke Steunpunt Fiscaliteit en Begroting dat instaat voor de ontwikkeling van beleidsvoorbereidend onderzoek voor het domein Begroting en Financiën. In die hoedanigheid bouwde professor Smolders een ruime expertise in fiscale materies op. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de woonfiscaliteit, zoals blijkt uit toonaangevende studies over onder andere het klein beschrijf en het stedelijk fiscaal instrumentarium.

Organisatie: 
Kabinet Financiën en Begroting minister Tommelein
Functie: 
Kabinetschef