Ben Weyts

Ben Weyts is nationaal ondervoorzitter van N-VA en zetelt momenteel als eerste ondervoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Organisatie: 
N-VA
Functie: 
Nationaal ondervoorzitter