Studiedag 2

Zorgvastgoed in de private sector: do’s and don’ts voor de vastgoedprofessional

De wereld van het zorgvastgoed is vandaag volop in beweging en biedt ook voor de vastgoedbemiddelaar, de -beheerder en de -promotor heel wat opportuniteiten. Tijdens deze Vastgoedacademie leggen we een aantal belangrijke aspecten onder de loep.

Starten doen we met een duidelijk kader van het thema, want zorgvastgoed gaat veel ruimer dan de assistentiewoningen waarmee de vastgoedprofessional vandaag al te maken krijgt. We zien dat de zorgsector vandaag in een diepgaande transitie is beland. Wat betekent dit nu voor (zorg)vastgoed? Zijn de werelden van zorg en vastgoed klaar voor nieuwe ideeën en meer synergieën? Welke behoeften leven er in het huidige zorglandschap en hoe kan de vastgoedsector hierop inspelen en eventueel op anticiperen?

Daarna bekijken we het zorgvastgoed door de bril van de vastgoedprofessional. Je krijgt een korte duiding bij een aantal decretale bepalingen van zorgvastgoed en de knelpuntennota die CIB Vlaanderen hierrond schreef. We gaan in op de succesfactoren, de valkuilen en de verschillende opportuniteiten op de markt van de assistentiewoningen. Welke rol kunnen de vastgoedbemiddelaar, de rentmeester en de vastgoedpromotor in dergelijke projecten spelen en aan welke informatieplichten moeten zij voldoen?

Last but not least bekijken we de markt van de assistentiewoningen vanuit het perspectief van de syndicus-rentmeester en krijg je een beeld van het takenpakket van de syndicus.

ACCREDITATIE

BIV-erkende vormingsuren: 
3 u
OVB-erkende vormingsuren: 
3u standaardpunten (erkenningsnummer 2018-02661)
BIBF-erkende vormingsuren: 
3u permanente vorming (erkenningsnummer 92961 Bierbeek en 92962 Gent)
NKN-erkende vormingsuren: 
2,5u (erkenningsnummer 18/29494)
woensdag 13 maart 2019
Regio: 
Leuven
Locatie: 
Berkenhof
Adres: 
Ruisbroekstraat 24
3360  Bierbeek
België