Studiedag 3

Vastgoedpromotie, een handleiding

Wil je een vastgoedproject realiseren en tot een goed einde brengen? Dan kan het interessant zijn om alle aspecten even van nabij te bekijken. Tijdens deze Vastgoedacademie overlopen we de belangrijkste zaken van A tot Z: juridische aspecten, rendementsberekening, afsluiten leningen, …

Rendementsberekening
We starten met het rendement van een project. Welke factoren moeten in beschouwing worden genomen bij de rendementsberekening? Wanneer beslis je om een stuk grond te kopen om een project te ontwikkelen? Wanneer is het veilig om een dergelijke investering aan te gaan?

Juridische knelpunten

In het deel m.b.t. de juridische aspecten stellen we in vogelvlucht de verschillende fasen van het project voor (opstart-, realisatie- en afsluitingsfase). We focussen op aandachtspunten in verband met de toepassing van de Wet Breyne op het project (bv. de mogelijkheden van een ruil tussen promotor en een grondeigenaar, zogenaamde reserveringsoperaties). Verder gaan we in op de problematiek van de opschortende voorwaarde, waaronder heel wat rechtshandelingen bij een vastgoedproject worden gesteld. Kan dat zomaar? Wat zijn de gevolgen als de voorwaarde (nog) niet is gerealiseerd of indien ze zich uiteindelijk wel realiseert?

Financiering
Last but not least focussen we op de financiering van een bouwproject. Welk soort leningen komt in aanmerking voor welk type van projecten en constructies? En wat is vandaag de visie van de bank rond projectfinanciering ? Kortom: veel vragen, waarop ons team van experts ongetwijfeld een antwoord zal bieden.

ACCREDITATIE

BIV-erkende vormingsuren: 
3 u
woensdag 27 april 2016
Regio: 
Limburg
Locatie: 
UCLL - Campus Diepenbeek
Adres: 
Agoralaan Gebouw B, Blok S
3590  Diepenbeek
België