Studiedag 3

De informatieplichten van vastgoedmakelaars en notarissen in verkoop-, bouw- en verkavelingsdossiers

donderdag 18 september 2014
Regio: 
Antwerpen
Locatie: 
Kasteel van Brasschaet
Adres: 
Gemeentepark 5
2930  Brasschaat
België
Verslag: 

Op donderdag 18 september kende de Vastgoedacademie haar derde editie van dit jaar.  Het prachtige decor - het kasteel van Brasschaat en een helderblauwe hemel - loste de hooggespannen verwachtingen al enigszins in.  Een belangrijke taak rustte dan ook op de schouders van de verschillende specialisten om de positieve lijn door te trekken met het thema van de dag: ' De informatieplichten van vastgoedmakelaars en notarissen in verkoop-, bouw- en verkavelingsdossiers' .

Voorzitter van CIB Antwerpen Daniel Buschman opende de registers met een geanimeerde mindopener. Meester Emmanuel Plavsic, advocaat in Antwerpen, nam vervolgens overtuigend over. Hij schetste de informatieplichten inzake stedenbouw en de toepassing van de waterwetgeving.  Het aanwenden van de digitale instrumenten voor informatie rond waterwetgeving zijn cruciaal voor de effectieve verplichtingen van de makelaar, zowel bij het opmaken van onderhandse akten, als bij de vastgoedpubliciteit. Daarbij bestaat een brede waaier van mogelijkheden om een bredere stedenbouwkundige informatie op te vragen, die niet vrijwillig op het eerste verzoek beschikbaar is.

Geopunt: sterk staaltje innovatie

Notaris Alvin Wittens bood  vervolgens een verhelderende inkijk in de verplichtingen van zijn beroepsgroep aan de hand van een reeks recente vonnissen en arresten. Het grootste 'wow' moment van de dag kwam er  echter bij de voorstelling van Geopunt, het nieuwe geoportaal van de Vlaamse Overheid. Tom Van Herck, relatiebeheerder bij AGIV,  kon het publiek sterk bekoren met een uiteenzetting over de strategische doelstellingen en hoge verwachtingen van Geopunt. De klemtoon wordt daarbij onder meer gelegd op open data. Geografische informatie kan immers maar ten volle gebruikt worden wanneer ze gratis en zonder drempels beschikbaar is. Vastgoedmakelaars kunnen via dit kanaal essentiële informatie downloaden in hun verkoopdossiers en vervolgens delen met hun cliënten. De website www.geopunt.be is zeker en vast een onmisbare en innovatieve tool in het vastgoedkantoor.

Na een kort koffieintermezzo bracht Meester Eric Van Looy een boeiend overzicht van de doorwerking van de notariële verplichtingen rond stedenbouwinformatie naar de beroepsaansprakelijkheid van notarissen. Zoals we van de man gewoon zijn eindigde advocaat Rob De Koninck met een vurig slotpleidooi.  Aan de hand van een aantal nieuwe arresten illustreerde hij de beroepsaansprakelijkheid van vastgoedmakelaars bij communicatie van verkeerde of onvolledige stedenbouwinformatie in de aanloop naar de vastgoedtransacties.

Heet van de naald

Het slotwoord was voor Rob Van de Velde, schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling in Antwerpen.  Hij benadrukte het belang van de samenwerking  tussen overheid en vastgoedsector voor een gezonde en stevige vastgoedmarkt. In dat kader bracht de schepen een nieuwtje heet van de naald. Zo zullen CIB Vlaanderen en Stad Antwerpen zich engageren om in de toekomst constructief samen te werken rond een aantal projecten.

Wiens honger dan nog niet gestild was, kon zich na afloop storten op de talrijke vleesvariëteiten op de barbecue.