Studiedag 2

Hypothecair krediet anno 2014: dreun voor de vastgoedmarkt?

donderdag 12 juni 2014
Regio: 
Leuven
Locatie: 
Faculty Club
Adres: 
Groot Begijnhof 14
3000  Leuven
België

Sprekers

Moderator/Voorzitter: 
Praktisch: 

Wanneer: donderdag 12 juni 2014
Waar: Faculty Club, Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Routebeschrijving.
 

Verslag: 

Hypothecair krediet is voor de vastgoedsector meer dan ooit een brandend actueel onderwerp. Alles wijst erop dat de kredietvoorwaarden de voorbije jaren werden verstrengd en dat het voor jonge gezinnen moeilijker is geworden een lening te verkrijgen. Op 12 juni besteedde de Vastgoedacademie dan ook ruime aandacht aan deze belangrijke problematiek.

Vastgoedmakelaar Ron De Meyer, bestuurder van Dewaele Vastgoed & Advies,  getuigde over de trends die vanuit het werkveld merkbaar zijn. Duidelijk is bijvoorbeeld dat meer contracten falen onder de opschortende voorwaarde en dat jonge gezinnen pas op latere leeftijd kunnen overgaan tot eigendomsverwerving. De intergenerationele solidariteit heeft daarbij aan belang gewonnen. De vastgoedmakelaar-bemiddelaar bevindt zich niet altijd in een comfortabele situatie : hij moet laveren tussen de verwachtingen van de koper en een moeilijker wordend financieel plaatje voor kopers.

De hypotheekmarkt en de vastgoedmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de financiële sector is een correcte inschatting van de waardering van Belgisch residentieel vastgoed bijgevolg cruciaal. Johan Van Gompel, senior economist van KBC, gaf vanuit die invalshoek toelichting bij een betrouwbare waardering van vastgoed. Zeer actueel, want nog die ochtend doken in de pers opnieuw doemberichten op rond een overwaardering van 40 tot 60%. Op basis van een uitgebreide analyse lichtte Johan Van Gompel toe dat er wellicht wel sprake is van een overwaardering in de Belgische vastgoedmarkt maar dat deze beperkt is tot 5 à 6%. Een crash lijkt bijgevolg weinig waarschijnlijk; al kan zich mogelijk een lichte correctie voordoen. Velen zouden overigens beargumenteren dat die correctie zich de voorbije jaren reeds heeft ingezet, met veel gematigdere prijsstijgingen en ook een daling van het aantal transacties.

Als secretaris-generaal van de Beroepsvereniging voor het Krediet presenteerde Ivo Van Bulck de belangrijkste tendensen binnen de kredietverstrekking in Vlaanderen. Opvallend daarbij was onder meer de terugval in het kredietvolume in 2013 en het eerste kwartaal van 2014, duidelijk gekoppeld aan een equivalente daling van de vraag (zij het iets minder uitgesproken). Sinds 2005 is er een groeiende kloof ontstaan tussen het gemiddelde bedrag van een hypothecair krediet voor de aankoop van een woning en de gemiddelde woningprijzen. In 2014 bedroeg die kloof reeds circa 68.000 euro. Dit verschil moet gefinancierd worden met eigen middelen en dat kan niet voor alle potentiële kopers vanzelfsprekend zijn. Vanuit deze optiek mag de impact van de woonbonus (die jaarlijks al snel een ondersteuning van 1.560 euro per persoon) niet worden onderschat.