Studiedag 1

Energieregelgeving vandaag en in de toekomst: impact op de vastgoedsector

ACCREDITATIE

BIV-erkende vormingsuren: 
3 u
woensdag 16 maart 2016
Regio: 
Grimbergen
Locatie: 
Salons de Romree
Adres: 
Beiaardlaan 31
1850  Grimbergen
België
Verslag: 

De energiekwaliteit van ons woningbestand gaat erop vooruit, maar tegelijkertijd ligt er nog veel werk op de plank. En daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de vastgoedprofessionals. Dat was de Vastgoedacademie op 16 maart zowat in een notendop.

Beterschap, maar blijven waken

Hoe goed scoren de Vlaamse woningen op het vlak van energie? Om op die vraag een antwoord te geven, analyseerde het Steunpunt Wonen meer dan 600.000 energieprestatiecertificaten (EPC’s) die vanaf 2008 tot eind 2012 werden opgesteld. Dat onderzoek toont volgens Wesley Ceulemans (Hogeschool PXL) aan dat de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen erop vooruit gaat, maar dat er ook nog meer aandacht nodig is op bepaalde vlakken. Zo ligt de energiekwaliteit bij private huurwoningen een stuk lager dan bij eigendomswoningen. Bovendien maakt de energierenovatie van oude woningen (daterend van voor de jaren ’70) meer dan 60% van het Vlaamse woningbestand uit.

Renovatie, het woord is gevallen. Met het Renovatiepact, dat in december 2014 werd ondertekend door minister Annemie Turtelboom en meer dan 30 sectororganisaties, wil de overheid inzetten op nieuwe maatregelen om het aantal energetische renovaties aan te zwengelen. Het Renovatiepact moet dus zorgen voor een verhoging van de renovatiegraad en de verbetering van de energiezuinigheid van ons woningpatrimonium. Aan welke nieuwe initiatieven mag de vastgoedsector zich verwachten? Hoe zit het bijvoorbeeld met de woningpas, een nieuwe digitale kluis waarin allerlei documenten en attesten verbonden aan de woning zouden worden opgeslagen? Ann Collys (Vlaamse Energieagentschap) liet optekenen dat deze woningpas in 2019 ontwikkeld en gelanceerd zal worden.

Strengere EPB-eisen

Energiezuinig bouwen luidt dus vandaag - en in de toekomst - het devies. De lat wordt steeds hoger gelegd en dus staat ook de EPB-wetgeving niet stil.  Op 1 januari 2016 werd een volgende stap gezet in het EPB-verstrengingspad (E50 voor nieuwbouw). In sommige gemeenten hebben de besturen overigens de mogelijkheid om voor vergunningsaanvragen sinds 1 januari 2016, in nieuwe wijken voor nieuwe woongebouwen een strenger E-peil en een strenger K-peil op te leggen. Energieconsulent Luc Dedeyne  (Benergie - Bouwunie) maakte duidelijk dat het voor heel wat verouderde woningen op budgettair vlak een moeilijke - zo niet onmogelijke - opdracht wordt om aan de strengere normen te voldoen.

Goed EPC: volledig, betrouwbaar en transparant

Van EPB ging het vervolgens naar EPC. Hoe goed leeft de vastgoedmakelaar de EPC-informatieplicht na? Ann Collys herhaalde dat om een woning te verkopen of te verhuren, er van bij het begin een energieprestatiecertificaat (EPC) moet voorgelegd worden. Om die reden is het dan ook absoluut verboden om in advertenties te vermelden dat het EPC “in aanvraag" is. Belangrijk om weten: het Vlaams Energieagentschap voert momenteel strikte controles uit op het naleven van de advertentieplicht. Uit recente controles blijkt alvast dat de vastgoedmakelaar zijn werk goed doet. In 2015 werden 5989 woningen gecontroleerd op de aanwezigheid van een EPC, waarvan 97% de test met verve doorstond. Daarnaast werden 5934 controles uitgevoerd op de naleving van de EPC-advertentieplicht. 89% van de advertenties voldeed daarbij aan de opgelegde vereisten. Ook Joris Breugelmans (commercieel directeur BTV) nam het EPC onder de loep, maar dan vanuit de praktijk van de vastgoedprofessional. Hij gaf aan dat het belangrijk is zo veel mogelijk info te verzamelen bij het opstellen van het EPC. Zo wordt de EPC-score in grote mate beïnvloed door het al dan niet gekend zijn van het bouwjaar en door aanwezige info mbt dakisolatie. Net zoals ook uittreksels uit het kadaster, info rond muurisolatie, de aanwezigheid van een spouw etc. bepalende factoren zijn. Een goed opgesteld EPC is met andere woorden volledig, betrouwbaar en transparant.

 

 

 

Vastgoedacademie Studiedag 16/03/2016 Grimbergen - Energieregelgeving impact op de vastgoedsector from Martine Vandenkerckhove on Vimeo.