Studiedag 1

Een eigen huis. Morgen nog met woonbonus?

donderdag 16 mei 2013
Regio: 
Antwerpen
Locatie: 
Congrescentrum Elzenveld
Adres: 
Lange Gasthuisstraat 45
2000  Antwerpen
België

Sprekers

Moderator/Voorzitter: 
Verslag: 

Nieuwe verlaging én vereenvoudiging registratierechten zowel in het voordeel van burger als overheid

Eerste pakket beleidsaanbevelingen over betaalbaar wonen gelanceerd

In hartje Antwerpen, in de setting van het stijlvolle congrescentrum Elzenveld, bracht de onlangs opgerichte Vastgoedacademie mensen met een hart voor vastgoed samen om inzichten uit te wisselen over de woonfiscaliteit. De debatten werden geleid door drie vooraanstaande sprekers en een politiek voorzitter. Uit de debatten bleek overduidelijk dat voor de meeste vastgoedprofessionals het aanpakken van de hoge registratierechten een van de prioriteiten moet worden voor de volgende Vlaamse regering.

Professor Carine Smolders, coördinator van het invloedrijke Steunpunt Fiscaliteit en Begroting, opende de zitting. In haar lezing legde zij er de nadruk op dat de transactiebelastingen nog steeds de hoogste zijn van Europa en dat dit nefaste consequenties heeft voor de arbeidsmobiliteit in Vlaanderen. Daarom hield professor Smolders een overtuigend pleidooi voor de vermindering van de fiscale druk bij aankoop.
Fiscaal advocaat Wim Vermeulen legde voornamelijk de klemtoon op de complexiteit van de huidige woonfiscaliteit. De spreker toonde zich voorstander van een uniform tarief voor de registratierechten ter vervanging van het huidige kluwen van abattementen en andere gunstmaatregelen. Verder focuste meester Vermeulen ook op de groeiende problemen op de hypothecaire markt waar jonge gezinnen en starters het steeds moeilijker hebben leningen te verkrijgen. Als oplossing suggereerde meester Vermeulen onder meer een grondige evaluatie van de hypotheekrechten en de introductie van een tijdelijk stelsel van staatswaarborgen.

Ed van de Bijl, de directeur van het Nederlandse VastgoedPRO, verschafte het publiek een heldere kijk op de Nederlandse vastgoedmarkt. Daarbij schuwde hij het niet om de aanwezige vastgoedprofessionals en beleidsmakers een aantal lessen mee te geven. Zo brak hij een lans voor een stabiele beleidsvoering en waarschuwde hij onder andere voor zogeheten intrest-only hypotheken en andere hypothecaire producten die de restschuld doen toenemen.

Als politiek voorzitter kwam de heer Marino Keulen, minister van Wonen tussen 2003 en 2009, aan het woord. De heer Keulen herinnerde daarbij aan de positieve gevolgen van de verlaging van de registratierechten in 2002. Die maatregel had toen geleid tot 2.800 transacties meer per jaar en dus tot een gevoelige stijging van de inkomsten van de overheid. In zijn afsluitend betoog riep Keulen de sector op om de strijd voor een verlaging van de registratierechten en voor de rechtszekerheid van de burgers verder te zetten.

Die wijze raad viel zeker niet in dovemansoren: de verschillende thema’s kwamen in de geanimeerde debatten die tijdens de afsluitende walking lunch werden gevoerd stelselmatig terug.