Studiedag 3

(Investeren in) studentenvastgoed: vandaag nog hot?

Studentenvastgoed heeft de voorbije 10 jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Een deel van de markt verschoof van studentenkamers naar studentencomplexen. Maar ook de markt van de particuliere ‘koten’ blijft belangrijk. Rendeert investeren in studentenvastgoed vandaag nog? En hoe pak je dat dan het beste aan om wettelijk in orde te zijn én om een zo optimaal rendement te verkrijgen?

We bekijken eerst een aantal aandachtspunten m.b.t. investeren in studentenvastgoed. Wat bepaalt de markt voor studentenvastgoed? Kiest men voor studentenkamers of studentencomplexen? Wat is de kostenstructuur en welk rendement kan worden verwacht? Wat zijn de randfactoren?

Vervolgens gaan we in op de specifieke situatie van de studentenhuisvesting in Gent.

  • Gent

Is er echt een krapte op het vlak van studentenhuisvesting in Gent en hoe vertaalt zich dat op de markt? We gaan kort in op de reglementering van particuliere “koten” in Gent en staan ook even stil bij je rol als vastgoedmakelaar of -promotor. Kortom: we bekijken het Gentse studentenvastgoed door de bril van de vastgoedmakelaar.

Na de pauze verdiepen we ons in de verhuur van studentenvastgoed. Waarmee moet je rekening houden met de inwerkingtreding van het nieuwe Huurdecreet die een aantal punten toch wel grondig wijzigde?  We staan o.a. stil bij de overdracht van huur, de verlenging van het huurcontract, de huurprijs en lasten, ... Afsluiten doen we met een korte vragenronde.

ACCREDITATIE

BIV-erkende vormingsuren: 
3 u
OVB-erkende vormingsuren: 
2 standaardpunten (dossiern° 2018-03601)
BIBF-erkende vormingsuren: 
3u permanente vorming (erkenningsnummer 94026 Kontich, 94033 Bierbeek en 94036 Gent)
NKN-erkende vormingsuren: 
in aanvraag
dinsdag 25 juni 2019
Regio: 
Oost-Vlaanderen
Locatie: 
Communicatieloft
Adres: 
Sint-Denijslaan 485
9000  Gent
België

Sprekers

Moderator/Voorzitter: 
Praktisch: