Disclaimer

Bij het gebruik van de website www.vastgoedacademie.be stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

CIB Vlaanderen vzw draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is CIB Vlaanderen vzw niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. CIB Vlaanderen vzw behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. CIB Vlaanderen vzw is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. CIB Vlaanderen vzw staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

CIB Vlaanderen vzw is niet aansprakelijk voor schade:

a)    toegebracht door de website,
b)    voortvloeiend uit het gebruik van de website,
c)    in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d)    voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.